Integritetspolicy

Vår Integritetspolicy (GDPR)

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information. Vi gör detta för att vi bryr oss om din integritet, och också för att följa de lagar och regelverk (GDPR) som gäller dataskydd. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att känsliga uppgifter är säkra och endast används för de syften de samlades in för.

Höga Kusten Kajak (i det följande benämnt ”vi” och ”oss”) samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster, för att anpassa vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med förfrågan eller köp, eller lämnande av uppgifter, även via e-post, så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

 

Vilken information samlar vi in?

Den information vi samlar in och behandlar är de uppgifter du lämnar till oss via hemsida eller e-post, och innefattar: namn, kön, e-postadress, telefonnummer, hemortsadress samt i förekommande fall beställningar av tjänster samt längd och vikt, samt uppgifter för fakturering och om betalning. Uppgifterna kan användas för vår kontakt med dig som del av tjänst, samt för utskick av e-post för information och marknadsföring från oss.

 

Vem är ansvarig för informationen hos oss, och vilka rättigheter har du angående informationen?

Alta Costa AB (där Höga Kusten Kajak ingår) är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser; organisationsnumret är 556765-7217, och adressen är Alta Costa AB, Prostvägen 23, 871 61 Härnösand. Dit kan du vända dig, via e-post , för att  nå vårt Personuppgiftsombud och begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade, med undantag av följande situationer:

  • Om du har en pågående affärsrelation med oss
  • Om vi enligt lag är skyldiga att lagra uppgifterna under en viss tid (exempelvis enligt bokföringslagen)

 

Hur skyddar vi din information?

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Höga Kusten Kajak. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Dina uppgifter kan delas inom Höga Kusten Kajak. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att den där ska hållas säker. Vi publicerar inte bilder på dig på vår Webbplats utan ditt medgivande.

 

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart den egna Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Höga Kusten Kajak tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden när så krävs för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.