Stadstur Härnösand

  • Även nybörjare kan vara med.

  • Ledda turer fyra måndagkvällar under juli-augusti, Mellanholmen runt, efter instruktion från grunden.

  • Datum bestäms senare och läggs då ut här.

Även om vi nu flyttar basen för vår verksamhet till Ångermanälven, så vill vi köra Mellanholmen runt några gånger, som vi gjort så många somrar, varje måndagkväll.. Vi har tyckt att ”nu måste väl alla i Härnösand ändå ha provat-på att paddla?” – men det har alltid kommit nya (och gamla) deltagare.

Vi kör enligt beprövad modell: samlas (föranmälda) vid Friluftsfrämjandets kajakhus’ brygga, vid norra spetsen av Mellanholmen, mitt i centrala Härnösand (där vi tidigare också fanns). Genomgång av grunderna för kajakpaddling, så att även nybörjare ska kunna klara sig turen runt. Utdelning/utprovning av kajaker på gräsplanen och så isittning, som får ta sin tid. Efter att alla hittat en någorlunda rät linje så paddlar vi lugnt tillsammans runt Mellanholmen. Vi brukar hinna med att demonstrera kamraträddning (en kajakpaddlare hjälper en kapsejsad kamrat upp i kajaken igen), och ofta brukar många testa själva under ledning och stöd.

Se gärna lite gamla bilder under fliken ”Bilder” – många trevliga måndagkvällar har det blivit genom årens lopp!