Stadstur Härnösand

  • Inriktning på nybörjare eller nära nybörjare.

  • Instruktion från grunden, och siktet inställt på att paddla Mellanholmen runt, ev med någon liten utvikning.

  • Några gånger under sommaren har körts i FF:s regi, nu kör vi två till i Höga Kusten Kajaks regi: måndag 14/8 och måndag 21/8.

Även om vi nu flyttar basen för vår verksamhet till Ångermanälven, så vill vi köra Mellanholmen runt några gånger, som vi gjort så många somrar, varje måndagkväll tidigare.. Vi har tyckt att ”nu måste väl alla i Härnösand ändå ha provat-på att paddla?” – men det har alltid kommit nya (och gamla) deltagare.

Vi kör enligt beprövad modell: samlas (föranmälda, och begränsat antal) till kl 18:00 vid Friluftsfrämjandets kajakhus’ brygga, vid norra spetsen av Mellanholmen, mitt i centrala Härnösand (där vi tidigare också fanns). Genomgång av grunderna för kajakpaddling, så att även nybörjare ska kunna klara sig turen runt. Enda förkunskapskravet är att du ska kunna simma minst 200 m. Utdelning/utprovning av kajaker på gräsplanen och så isittning, som får ta sin tid. Efter att alla hittat en någorlunda rät linje så paddlar vi lugnt tillsammans runt Mellanholmen. Vi brukar hinna med att demonstrera kamraträddning (en kajakpaddlare hjälper en kapsejsad kamrat upp i kajaken igen), och ofta brukar många testa själva under ledning och stöd. Vi siktar på att vara klara till kl. 21.

Se gärna lite gamla bilder under fliken ”Bilder” – många trevliga måndagkvällar har det blivit genom årens lopp!