Kyrkpaddlingar

Kyrkpaddlingen – lite historik och bilder

Från 1970 till mitten på 90-talet hölls Kyrkpaddling årligen mellan Nora kyrka och Nordingrå kyrka. Kajakpaddlare från hela landet deltog, och även en och annan kanadensare, som mest blev det 50 – 70 ekipage. Det var aldrig fråga om en tävling, utan en ”social paddling” där man paddlade tillsammans för att umgås. Den pristagare som vid målet brukade bekransas av Kyrkpaddlingens nestor Karl-Erik Fichtelius utsågs på varierande meriter, där farten inte var den viktigaste.

2010 tog Friluftsfrämjandet Härnösands Kajaksektion tillsammans med Höga Kusten Kajak Härnösand (med även varumärket High Coast Experience) initiativet att åter väcka liv i denna fina tradition. Det gjordes i samarrangemang med AGMA Forntid och Äventyr AB på Lappudden, och med Friluftsfrämjandet Höga Kusten.

Paddlingen utgick från Nora kyrka, över insjön Norasundet österut, till upptag vid Eden, med landpassage och rast för korv och dricka vid Edensviken. Därefter över havsviken Gaviksfjärden, med följebåt att bistå den som paddlade omkull, in i Häggvik med upptag. Efter åter liten landtransport lunchrast vid Fårhällan, och så ilägg för tredje och sista etappen, över Vågsfjärden (som numera p g a landhöjning är en insjö), förbi nedanför Nordingrå kyrka till målgång och upptag på Lappudden.

2010 var det 17 startande, i duggregn, och 2011 startade 31, en strålande solskensdag. 2012 var vi 33 startande, och fann att det egentligen inte behövde bli större (bl a för att logistiken blev utmanande, redan 33 innebär två rundor med kajaksläpet över landpassagerna). Strävan var sedan inte att vi skulle bli fler, bara att vi skulle ha det lika trevligt! Och det hade vi ända fram till 2016. Därefter har andra åtaganden kommit emellan, och Kyrkpaddlingen vilar åter.

Här lägger vi lite bilder och pressklipp från våra Kyrkpaddlingar 2010 – 2016. Många har saknat Kyrkpaddlingen, och möjligen kan det bli aktuellt att ta upp den igen så småningom.